27 December 2023

Ibrahim Kemura: Staro Sarajevo: Patko, patko Ćebedžina Savko. Večernja revija VEN, 13.01.1973.*


*Ljubaznošću Damira Imamovića.

No comments: