18 June 2023

Na livadi, na serdžadi. Autor: Karanfilaga (Šemsudin Sarajlić), Kita cvijeća. Izvor: Behar, godina VIII, broj 23-24, Sarajevo, 1908.
No comments: