08 April 2023

Narodne umotvorine: Iz zbirke "Haremske ruže". Zabilježio Fehim Hadži Baščaušević. Biser (Mostar), godina III, broj 15 i 16, Mostar 1918.


No comments: