17 March 2023

Narodne umotvorine. Zabilježio Fehim Hadžibaščaušević. Biser (Mostar), godina III, broj 9 i 10, Mostar 1918.

No comments: