08 November 2022

Damir Galijašević: Sevdalinka u Tešnju od prvih pisanih tragova do danas. Sarajevo: Muzička akademija UNSA, 2020. (magistarski rad) (IV dio)
No comments: