11 May 2022

Narodne umotvorine: Propio se Hasan-aga, sarhoš bekrija i Gradila se bijela džamija. Zabilježili Fehim Bajraktarević i Ibrahim Dautović. Behar, godina VI, broj 3, Sarajevo, 1905.
No comments: