17 April 2021

O narodnoj pjesmi (kolu) "Što se kunaš kone bona". Izvor: Mustafa Mulalić: Jugoslovenske narodne pjesme i svirke sa istočnog područja. Knjiga IV (rukopis).





No comments: