13 February 2021

Varijanta pjesme "Oj (a) međice, međice", izvor: Mustafa Mulalić: Jugoslovenske narodne pjesme i svirke sa istočnog područja. Knjiga četvrta. Rukopis.No comments: