24 August 2020

Narodna pjesma "Nit' snovato nit' protkato" (Bihać u Bosni). U: Franjo Š. Kuhač: Južno-slovjenske narodne popijevke. V. knjiga, JAZU, Zagreb, 1941.No comments: