01 June 2020

Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Sakupio godine 1893. za Zemaljski muzej u Sarajevu Ljudevit Kuba. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Godište XXI, broj 3, Sarajevo, 1909. (XXVIII dio)


No comments: