09 September 2019

Севдалинке (sakupio Sait Orahovac). Гајрет, годиште XI, Сарајево, 1930.
No comments: