29 August 2019

Српске народне пјесме из Босне (женске). По казивању своје жене прибиљежио С.Н. Давидовић. Панчево, 1884. (V dio; nastavak od 13.09.2013.)

No comments: