01 April 2019

Meliha Gasal: Učešće žene u očuvanju i oblikovanju muslimanske muzičke tradicije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Muzička akademija, Muzikološki odsjek, 1990. (diplomski rad) (XI dio)*
*Ljubaznošću Zanina Berbića, Sarajevo.

No comments: