23 August 2018

Vlado Milošević: Narodna muzika je izvor vječne inspiracije. Sarajevo: "Diskoton", 1977. Izdavač: Opštinska konferencija muzičke omladine Banjaluka i SIZ kulture Banjaluka.No comments: