05 January 2018

Narodne umotvorine: Alta materina. Po kazivanju Emke Krajinović iz Omerbegovače zabilježio: Sakib Seid Agić. Novi behar, godište IV, broj 1, Sarajevo, 1930.
No comments: