19 September 2017

Narodne umotvorine: Vjerna ljuba age Hasan-age i Jamac djevojka. Sabrali: Fehim Bajraktarević i Ata Nerćes. Behar, god. VI, Sarajevo, 1905.
No comments: