04 February 2017

Ђердане мој. Приредили: Момир Секулић и Реџеп Кијамет. Иванград: Књижевни клуб, 1971. (IV dio)
No comments: