29 December 2016

Dragiša Živković: Sevdalinka. U: Jugoslovenski književni leksikon. Novi Sad: Matica srpska, 1971.*

* Ljubaznošću Davora Petrovića, Beograd.

No comments: