27 April 2016

Хамид Диздар: "Ферман стиже из Стамбола, бујрунтија из Травника": Трагом босанске севдалинке: Једна епизода из најбурнијих дана старог Сарајева. Правда (Београд), 1939.No comments: