27 December 2015

Сарајевски певачи Хамдо Хаџихалиловић и Асим Јасика (сазлије). Радио Београд, број 23, година VI, 4. јуни 1939.


No comments: