18 September 2014

Arif-beg Rizvanbegović-Stočević, bilješka o sevdalinci. Izvor: Safvet-beg Bašagić: Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti. Sarajevo: "Svjetlost", 1986. (Biblioteka Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine) (izvorno objavljeno 1912. godine u Glasniku Zemaljskog muzeja)

No comments: