02 August 2014

Munib Maglajlić: Balada o ljubavnicima koje je kuga razdvojila. U: "Od zbilje do pjesme", "Glas", Banja Luka, 1983.


No comments: