01 May 2014

Mula Mustafa Bašeskija: Narodne pjesme. "Ljetopis" (1746-1804), prijevod s turskog: Mehmed Mujezinović. Sarajevo: "Veselin Masleša", 1987. (II izdanje)


No comments: