29 March 2014

Народна пјесма "Бег Али-бег и љуба му". Извор: Босанска вила, годиште XV, бр. 9 i 10, Сарајево, 1900.
No comments: