08 February 2014

Munib Maglajlić: Narodna romansa u Bosni i Hercegovini prema "Erlangenskom rukopisu" i Vukovim zbirkama. U: "Usmeno pjesništvo od stvaralaca do sakupljača", Tuzla, 1989. (I dio)

No comments: