19 June 2013

Hercegovke i Bosanke: Sto najradije pjevanih ženskih pjesana. Sabrao: Ivan Zovko. Sarajevo: Tiskara i nakl. tiskare Spindler i Löschner, 1888 (V dio)
No comments: