07 July 2012

Muhamed Fejzi beg Kulinović: Muhamedanska ženidba u Bosni. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena (JAZU), svezak III, 1898.No comments: