29 April 2012

Bilješka o sokolu kao motivu u narodnoj pjesmi. U: Šefik Bešlagić: Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1978.
No comments: