05 November 2011

Svjedočanstvo o pjevanju sevdalinki na osmanskom dvoru. U: Safvet-beg Bašagić: Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti. "Svjetlost", Sarajevo, 1986. (izvorno objavljeno 1912. u Glasniku Zemaljskog muzeja)


No comments: