01 October 2011

Sa Gornjeg čardaka: 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića. Narodni univerzitet, Tešanj, 1976. (V dio: Balade)
No comments: