17 September 2011

Iz muzičkog života stare Bosne (I dio). Izvor: Matija Murko: Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. Putovanja u godinama 1930-1932. Knjiga II. Zagreb: JAZU, 1951.Slika 34-5: Muharem Zećirović (radnik) iz Nove Varoši; Pjeva bosanske sevdalinke uz gusle.Slika 55-4: Suljo Vretenarević, kafedžija iz Bijeljine. "Igra na saz, koji kod njega ima šest žica. Pjeva sevdalinke."
Slika 55-5: Osman-beg Salihbegović, bivši mecena guslara.


Slika 55-6: Bijeljina. Skupina muslimanske inteligencije. Sjede: Zaim-beg Zečević, danas vlasnik svratišta i kafane, kod kojega o Ramazanu pjevaju "guslači" iz Hercegovine i Osman-beg Salihbegović; Stoje: Učitelj Berberović i Tevfik-beg Bašagić, brat Safvet-bega Bašagića, učenjaka.Slika 56-3: Kalesija kod Tuzle (prema Zvorniku): Ilija Ćetković, vlasnik i pratilac autobusa, po rodu Crnogorac, koji pjeva sevdalinke lijepim glasom...Vidljivo je želio da bude fotografiran...


Slika 61-4: Braća Ibrahim i Avdo Mašić iz Kladnja. Avdo pjeva sevdalinke i "ravne" uz šargiju (četvorostrunu tamburu), ali i junačke pjesme uz gusle.


Slika 61-5: Tamburica sa četiri žice (šargija) (Kladanj)

No comments: