18 June 2011

Srpske narodne pesme. Skupio: Milovan Đ. Glišić. Novi Sad: Štamparija Ignjata Fuksa, 1872.*

* Ljubaznošću Isidore Gordić (Novi Sad).

No comments: