02 May 2011

"Poleti pjesmo Sandžaka", Ćazim Čolaković i ansambl Omera Pobrića. Sarajevo: "Diskoton", s.a. (LP-8047)*
* Ljubaznošću Mirsada Ovčine (Sarajevo).

No comments: