25 March 2011

"U Zvorniku, u donjemu gradu"** Izvor: Hamdija Kreševljaković: Kapetanije u Bosni i Hercegovini. U: "Izabrana djela", knjiga I. Sarajevo, 1991. (originalno objavljeno 1954. godine)

No comments: