26 February 2011

O narodnim pjevačima i pjesmama u tešanjskom kraju (I dio)*,**

*U: Đenana Buturović: Narodna poezija u tešanjskom kraju. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Etnologija, Nova serija (NS), vol. 41/42, 1987.
** Ljubaznošću dr. Adnana Busuladžića, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

No comments: