18 December 2010

Sa Gornjeg čardaka: 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića iz Tešnja. (II dio)

Priredili: Munib Maglajlić i Smail F. Terzić. Tešanj: Narodni univerzitet, 1976.

No comments: