23 October 2010

Munib Maglajlić: Salih Mešić i njegova zbirka pjesama. U: "Sa gornjeg čardaka, 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića". Tešanj, 1976.


No comments: