09 September 2010

Ahmed Dževdet-paša: "Pismo o ašikovanju u Sarajevu".*

* U: Hamdija Kreševljaković: "Dževdet-pašina pisma o Bosni iz 1864. godine". U: Izabrana djela, knjiga IV. Sarajevo: "Veselin Masleša", 1991. (Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine), str. 56-58. Izvorno je članak objavljen u "Novom beharu", br. V, 1931-1932.
Ahmed Dževdet-paša (1822/23-1895) bio je turski književnik, kadija, ministar, i reformator turske uprave. U Bosni je boravio tokom 1863. i 1864. godine.

No comments: