25 July 2010

Rusmir Mahmutćehajić: Zapis o muzici iz 1767. godine iz kodeksa Gazi Husrev-begove biblioteke u svjetlu nekih karakteristika muzičkog folklora BiH.


U: Anali Gazi-Husrevbegove biblioteke. Knjiga II-III, Sarajevo, 1974., str. 141-153.

Link za pdf verziju članka:
http://worldofsevdah.com/files/mahmutcehajic_zapis_o_muzici.pdf

Zahvaljujem se Mirzi Bašiću na tehničkoj pomoći.

1 comment:

Anonymous said...

Super, hvala !!