13 November 2009

Alija Nametak: Folklor užičkih Muslimana u bosanskoj Posavini. U: Rad VII Kongresa folklorista Jugoslavije u Titovom Užicu 1961. Beograd, 1961.*


* Ljubaznošću Medise Kolaković, Filozofski fakultet Novi Sad.

No comments: