19 September 2009

Šukrija Kurtović: Sevdalinka - naša narodna pjesma (povodom eseja Ž. Zdravkovića). Glasnik VIS-a, god. IX, broj 3-5, Sarajevo, 1958.No comments: