04 October 2008

Vlado Milošević: Bosanske narodne pjesme II*. Narodni muzej Banja Luka, Odjeljenje za muzički folklor, knj. II, 1956. (II dio)* Courtesy of Mary Sherhart, Seattle, WA, USA.

No comments: