31 July 2008

Još omota sa starih ploča, VI dio: Dušan Nikolić*

Dušan Nikolić (1922-1975), rođen u Beogradu, imao je veoma raznovrstan repertoar. Pjevao je sa puno osjećaja i topline. Na skeniranim singlicama ima nekoliko veoma rijetkih, dragocjenih snimaka bosanskih tradicionalnih pjesama. Nikolić je snimao i sa orkestrom velikog srpskog muzičara Vlastimira Pavlovića Carevca (1895-1965). Iako na ovim singlicama nema velikog Carevca, snimci sa orkestrima Duška Radetića (1921-1965) i Žarka Milanovića (1921-2006) su od iznimne vrijednosti.
Izvori:
1. Ivo Cenerić: Carevčeva lira: Repertoar Vlastimira Pavlovića Carevca. "Nota", Knjaževac, 1980., str. 44.
2. Saša Janoš: Istorija radijskog pevanja narodne muzike od 1935. do 1975. godine. "Pančevac", br. 4240-4248, 2008. god. Dostupno na http://www.pancevac.com/

I: Dušan Nikolić uz pratnju Narodnog orkestra Žarka Milanovića. EDK - 5017, Diskos, Aleksandrovac.
Strana A:
1. Mustafu majka budila
2. Vezak vezla dilber Ernevaza
Strana B:
1. Gonđe ružo u zelenom sadu
2. Zaprosio Alija
II: Narodne pjesme iz Bosne: Dušan Nikolić uz ansambl Dušana Radetića. SY-1066, SY-132, "Jugoton", Zagreb, 1960.
1. Vrbas voda nosila jablana
2. Nabrala je djevojka
III: Narodne pjesme iz Bosne pjeva Dušan Nikolić uz narodni ansambl Dušana Radetića. EPY-3117, "Jugoton", Zagreb.
Strana A:
1. Ženi majka na silu Omera
2. Sinoć kasno pođoh iz Morića hana
Strana B:
1. Zora rudi, majka sina budi
2. Djevojka se suncu zamjerila
* Sve singlice ljubaznošću mog prijatelja Julija Pinel Garatea, Barcelona, Španija.

No comments: