28 October 2007

Miroslava Fulanović-Šošić: Folklorizirane pjesme u muzičkoj praksi bosanskohercegovačkih naroda. Muzika/Music/, god. II, br. 1(5), 1998.

No comments: