26 September 2007

Hamza Humo. Sevdalinka na rubu dvaju društvenih sistema. Sabrana djela, knj. VI. Sarajevo: "Svjetlost", 1976. Priredio: Muhsin Rizvić.No comments: