08 June 2007

Maja Baralić: Osnovne odlike stila pjevanja narodnog kazivača Hamdije Šahinpašića.

* Slika rahmetli Hamdije Šahinpašića ljubaznošću gospodina Harisa Prolića, Geneva, Švicarska. Gospodin Prolić je 2005. godine napravio odličan dokumentarni film o Hamdiji Šahinpašiću, koji je odnio više vrijednih nagrada na internacionalnim festivalima.


No comments: