01 May 2007

Јелена Скерлић-Ћоровић: Једна персиска песма и једна босанска севдалинка. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књига 18. Београд, 1938.


No comments: