Search the Sevdalinke Blog

16 August 2014

Iz muzičkog života stare Bosne: Zaim Imamović*


Slika 1. Nastup u Marakeshu, Maroko, 1969.


Slika 2. Sa Ismetom Alajbegovićem-Šerbom u studiju Radio Sarajeva, 1949.


Slika 3. Sa jazz orkestrom "Gajreta", 1939.

*Ljubaznošću Damira Imamovića, Sarajevo.

Ludvik Kuba: Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo: "Svjetlost", 1984. (Biblioteka Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine) (XVI dio)