Search the Sevdalinke Blog

25 October 2009

Narodne pjesme i plesovi iz Bosne. Zagreb: "Jugoton", s.a. LPY-V-90*
* Ljubaznošću moga prijatelja Julia Pinel (Barcelona, Španija).

Anđelija Milić: Narodne i gradske pesme. Beograd: PGP RTB, s.a.*


* Ljubaznošću moga prijatelja Julia Pinel (Barcelona, Španija).

Miroslava Fulanović-Šošić: Melodijski modeli bosansko-hercegovačke sevdalinke.*


* U: Folklor i njegova umetnička transpozicija (zbornik). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 1991., str. 65-74. Ljubaznošću Medise Kolaković, Filozofski fakultet Novi Sad.

Ljubo Lipovac: Havuša sadi vinograd/Pomračina cijelo selo spava. "Jugoton", Zagreb, s.a. SY1152.Uz Sarajevski kvartet harmonika koga su činili: Ismet Alajbegović-Šerbo (1925-1987), Milorad Todorović (1930-2008), Jovica Petković (1927-) i Mustafa Krilić (umro 1996).

Himzo Polovina: Emina. "Jugoton", Zagreb, s.a. EPY-3196A.


06 October 2009

Još omota sa starih ploča, XVIII dio.*

Anđelija Milić i orkestar Žarka Milanovića. Beograd: PGP RTB, EP12280, s.a.

Strana A:

1. Mujo kuje konja po mjesecu

2. Mošćanice, vodo plemenita

Strana B:

1. Djevojka viče s visoka brda

2. Od kako je Banja Luka postala


Nada Mamula i sekstet Dušana Radetića. Beograd: PGP RTB, EP12602.Predrag Kojdić: Stare gradske pesme. Narodni orkestar "Carevac" pod upravom Miodraga Jašarevića. Zagreb: "Jugoton", s.a. EPY-3638.* Zahvaljujem se mom prijatelju Juliu Pinel (Barcelona, Španija) na ovim rijetkim singlicama.